1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "Do you deliver refrigerators…

"Do you deliver refrigerators?"

Translation:Dostarczasz lodówki?

January 31, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/WaFeKiS

Dlaczego nie powinienem pisać "pan?


https://www.duolingo.com/profile/Jellei
Mod
  • 3

Wersje z "pan" wciąż nie są dodane do wielu zdań. Dodałem tutaj.

Versions with "pan" (or any other Formal You form) still aren't added to many sentences. Added here.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.