"Οι στρατιώτες τρέχουν με τους σκύλους."

Μετάφραση:The soldiers run with the dogs.

January 31, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.