Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He finds sand in the shoe."

Dịch:Anh ấy tìm thấy cát trong chiếc giày.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Sao có chữ thấy nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Đã từng dịch /to find/ là tìm thấy nhưng bị báo sai, giờ với câu này đáp án lại là tìm thấy. Hài ghê!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mickeyanh1993

Tìm thấy là quá khứ chứ, anh ấy đang tìm thì sao mà thấy được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lebuiquocgiang
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoangvi1185

Bác nào hiểu rõ giải thích hộ ạ, em chưa hiểu ý dịch lắm

1 năm trước