"He finds sand in the shoe."

Dịch:Anh ấy tìm thấy cát trong chiếc giày.

2/1/2016, 2:20:08 AM

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Sao có chữ thấy nhỉ

4/16/2016, 10:08:06 AM

https://www.duolingo.com/hieule81502

Đã từng dịch /to find/ là tìm thấy nhưng bị báo sai, giờ với câu này đáp án lại là tìm thấy. Hài ghê!

5/29/2016, 12:27:07 PM

https://www.duolingo.com/mickeyanh1993

Tìm thấy là quá khứ chứ, anh ấy đang tìm thì sao mà thấy được

11/7/2016, 11:07:01 AM

https://www.duolingo.com/lebuiquocgiang
5/5/2016, 12:52:05 PM

https://www.duolingo.com/Hoangvi1185

Bác nào hiểu rõ giải thích hộ ạ, em chưa hiểu ý dịch lắm

4/15/2017, 2:49:55 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.