"Why had you never helped me?"

Translation:Czemu nigdy mi nie pomogliście?

February 1, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Braito84

Dlaczego nidgy mi nie pomoglas, np, tez moze byc

February 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/immery

You know that if other translation is markes as incorrect you should report it, right?

Also you had typos "Dlaczego nigdy mi nie pomoglaś?"

February 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Braito84

Oh, sorry. I didnt know. Im new here. Thanks for the heads up

February 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VMGonzalezV

Dlaczego "czemu" a nie "dlaczego"? Czy ma różnicę?

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Jellei
Mod
  • 5

Nie ma, ale niektórzy uważają 'czemu' za zbyt potoczne.

There's none, but some people think that 'czemu' is too colloquial.

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/immery

nie ma różnicy, chociaż w bardziej oficjalnych sytuacjach użyłabym "dlaczego".

November 2, 2016
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.