Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai khác ở đây."

Dịch:Nobody else is here.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UYEN55298
UYEN55298
  • 17
  • 12
  • 11
  • 6
  • 2
  • 14

khi nào dùng else vậy ad?

1 tuần trước