Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không ai khác ở đây."

Dịch:Nobody else is here.

0
2 năm trước

0 Nhận xét