"Không ai khác ở đây."

Dịch:Nobody else is here.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UYEN55298
UYEN55298
  • 18
  • 12
  • 12
  • 6
  • 3

khi nào dùng else vậy ad?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.