"Bạn đã ăn rồi."

Dịch:You have already eaten.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

You have eaten already. Sai sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/funnyguy99

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyetnt_MS

Hi all, Câu này nếu dùng thì quá khứ thì có đúng không? Hay bắt buộc phải dùng thì hiện tại hoàn thành?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Theo mình thì cũng được, nhưng tùy ngữ cảnh về thời gian.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.