Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The chair"

Dịch:Cái ghế

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoaicz
hoaicz
  • 25
  • 12
  • 9

dua toi lingot duoc ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HVnCng4

Không được đâu

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynChng420151

Đọc cứ share share.

4 tháng trước