Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I saw the worst thing."

Dịch:Tôi đã thấy thứ tệ nhất.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I saw the worst thing, I saw the worst thing, I saw the worst thing, I saw the worst thing

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Tôi đã thấy thứ tồi tệ nhất

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamthuyng3

Tôi đã thấy điều tệ nhất. Sao lại sai

3 tuần trước