"Isawtheworstthing."

Dịch:Tôi đã thấy thứ tệ nhất.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I saw the worst thing, I saw the worst thing, I saw the worst thing, I saw the worst thing

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Tôi đã thấy thứ tồi tệ nhất

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamthuyng3

Tôi đã thấy điều tệ nhất. Sao lại sai

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.