Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I saw the worst thing."

Dịch:Tôi đã thấy thứ tệ nhất.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I saw the worst thing, I saw the worst thing, I saw the worst thing, I saw the worst thing

1 năm trước