Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am here to win and I am going to win."

Dịch:Tôi ở đây để thắng và tôi sẽ thắng .

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loannguyn12

đáng ghi nhớ ^^

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/YenBong

I really like this

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/lbaoanh

Một người kiêu ngạo cho hay

0
Trả lời1 tuần trước