"Αυτοί εισάγουν το λάδι τους."

Μετάφραση:They import their oil.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.