"Αυτοί εισάγουν το λάδι τους."

Μετάφραση:They import their oil.

February 2, 2016

0 σχόλια

Κατά κορυφαία δημοσίευση
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.