Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Αυτοί εισάγουν το λάδι τους."

Μετάφραση:They import their oil.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια