Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vàng"

Dịch:Yellow

0
2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jin.rypo

màu vàng : yellow vàng : gold

0
Trả lời2 năm trước