Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman has said that she does not want to see you."

Dịch:Người phụ nữ đã nói là cô ấy không muốn thấy bạn.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buyerqc

Những phâng này đáp án thường bị thiếu từ để lựa chọn . cần cập nhật sớm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamntam

cau voi ban khac j nhau ko ?

1 năm trước