https://www.duolingo.com/VanLNT

Tại sao số ngày streak bị reset về 0?

VanLNT
 • 22
 • 1020

Hôm qua số ngày streak của mình khoản 109 nhưng hôm nay mình vô học tiếp thì thấy số ngày streak bị reset về 0 nhưng điểm kinh nghiệm và level thì không đổi. Xin vui lòng giải thích giúp mình tại sao lại bị như thế???? Thank in advance.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 236

mất hơn 100, quá uổng

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.