"Anh ấy đã viết hai quyển sách."

Dịch:He has written two books.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dragon_Slayer.69

Sao "He had written two books" lại đúng ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 97

Vì cả hai câu đều diễn tả một hành động trong quá khứ, đều là anh ta đã viết hai cuốn sách, nhưng mình nghĩ bạn nên đọc thêm một số sách khác để hiểu rõ hơn về hai dạng thì này Hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành, bạn nhé.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 97

He has written two books diễn tả hành động viết sách của anh ta đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến thời điểm hiện tại.

He had written two books diễn tả hành động viết sách của anh ta đã bắt đầu trong quá khứ nhưng nó kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ.

Ex: He had written two books when we talked about it.

Anh ta đã viết được hai cuốn sách trước khi chúng ta nói về nó (về việc viết sách của anh ta).

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DamThachTu

Với câu tiếng Việt như vậy thì đúng nhất phải là He wrote two books chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 97

Cũng đúng, nhưng tại vì chúng ta đang bàn luận về mẫu câu hiện tại hoàn thành bạn ạ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dragon_Slayer.69

cảm ơn bạn nhé. Mình hiểu rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 5
 • 3
 • 97

Không có gì <sub>^^</sub>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

Ooh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Xun248963

Sao mình chọn has/had đều sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chauvan.ton

Cho hỏi câu này có phải là quá khứ hoàn thành không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BoNgc612132

Phải là "He has..." chứ nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.