1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "What do you choose?"

"What do you choose?"

Dịch:Bạn chọn cái gì?

February 7, 2016

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Phong.OSA

I choose the right thing!


https://www.duolingo.com/profile/MIXEROD

choose phát âm ra sao


https://www.duolingo.com/profile/TryHard98380

bạn chọn gì vậy => sai bạn chọn gì thế => sai ??? hài


https://www.duolingo.com/profile/anhkiet1997tn

bạn chọn cái gì vậy? cũng sai sao


https://www.duolingo.com/profile/NguynVuPha

"Ban chon cai gi the" ma cung khong dc chap nhan a. Vo ly


https://www.duolingo.com/profile/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.