"What do you choose?"

Dịch:Bạn chọn cái gì?

2/7/2016, 2:35:41 AM

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

I choose the right thing!

2/10/2016, 8:59:21 AM

https://www.duolingo.com/NguynVuPha

"Ban chon cai gi the" ma cung khong dc chap nhan a. Vo ly

3/21/2016, 7:32:09 PM

https://www.duolingo.com/MIXEROD

choose phát âm ra sao

6/9/2016, 2:27:52 AM

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

/t∫u:z/

12/25/2016, 3:22:32 AM

https://www.duolingo.com/NguynHongH976198

Chuz

5/27/2017, 1:15:24 AM

https://www.duolingo.com/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

7/24/2017, 5:09:51 AM

https://www.duolingo.com/TryHard98380

bạn chọn gì vậy => sai bạn chọn gì thế => sai ??? hài

10/23/2017, 2:26:18 AM

https://www.duolingo.com/anhkiet1997tn

bạn chọn cái gì vậy? cũng sai sao

8/15/2018, 3:58:46 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.