Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What do you choose?"

Dịch:Bạn chọn cái gì?

0
2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaoToan95

lựa chọn của bạn là gì?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hjeukk94

mình nghĩ choose là động từ thì đáp án như của bạn là không được

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

I choose the right thing!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LuyenNguye9

Sự lựa chọn của bạn là gì

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynVuPha

"Ban chon cai gi the" ma cung khong dc chap nhan a. Vo ly

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/MIXEROD

choose phát âm ra sao

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

/t∫u:z/

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongH976198

Chuz

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/TryHard98380

bạn chọn gì vậy => sai bạn chọn gì thế => sai ??? hài

0
Trả lời9 tháng trước