"Αυτή τρώει."

Μετάφραση:She eats.

February 7, 2016

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/diodordiod

Γιατί είναι στο τρίτο ενικο πρόσωπο . He - she - it ( eats) I - you - we - you - they (eat)

April 11, 2016
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.