Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/skymtpno1

HAPPY NEW YEAR EVERYONE!

Imgur

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
  • 19
  • 13
  • 8
  • 8
  • 5

Happy Lunar New Year!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/skymtpno1

Imgur

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
  • 19
  • 13
  • 8
  • 8
  • 5

Beautiful...Ths ^_^

2 năm trước