https://www.duolingo.com/skymtpno1

HAPPY NEW YEAR EVERYONE!

Imgur

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
  • 19
  • 13
  • 8
  • 8
  • 5

Happy Lunar New Year!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/skymtpno1

Imgur

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
  • 19
  • 13
  • 8
  • 8
  • 5

Beautiful...Ths ^_^

2 năm trước

Thảo luận liên quan

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.