"Fferi"

Translation:Ferry

February 7, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Mefismelys

Why 'fferi' when a perfectly good Welsh word exists, which is 'ceubal'.


https://www.duolingo.com/profile/EllisVaughan

Suggest it as an alternative, a lot of people would just use Fferi though to the point that I have never seen or heard ceubal before.


https://www.duolingo.com/profile/MrGWallCymraeg

Dwi erioed wedi clywed "ceubal". Mae'r Gymraeg sy'n cael ei addysgu yn y cwrs yma yw'r Gymraeg sy'n cael ei gyflwyno mewn cyrsiau CBAC, cofia, ac mae i fod i adlewyrchu'r hyn sy'n cael ei siarad yn naturiol. Wedi dweud hynny, awgryma "ceubal" :)


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Wel, yn ôl y GPC mae 'fferi' wedi bod yn yr iaith er tua 1400 - digon hir i fod yn dderbynadwy, gobeithio!

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.