https://www.duolingo.com/ChauLe3

Thông báo về thời điểm kết thúc đua XP

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Đúng Oh tức giao thừa. Cuộc đua sẽ kết thúc và tui sẽ sớm tổng kết kèm theo việc thưởng phạt cho các thành viên -_-

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

cái j có phạt á!!! có tui ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
_Story_
 • 22
 • 20
 • 3

yeahh!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandmcn

Oh, mình tưởng cuộc đua kết thúc hôm qua rùi chứ nhỉ Châu Lê?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

hôm nay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Suzue_
_Suzue_
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 5
 • 5
 • 5
 • 2

hôm nay 7/2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthaman
nguyenthaman
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13
 • 12
 • 10
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2

pạn cố gắng làm đi

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.