https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Thông báo về thời điểm kết thúc đua XP

Đúng Oh tức giao thừa. Cuộc đua sẽ kết thúc và tui sẽ sớm tổng kết kèm theo việc thưởng phạt cho các thành viên -_-

February 7, 2016

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NQ3

cái j có phạt á!!! có tui ko?

February 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tuandmcn

Oh, mình tưởng cuộc đua kết thúc hôm qua rùi chứ nhỉ Châu Lê?


https://www.duolingo.com/profile/nguyenthaman

pạn cố gắng làm đi

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.