1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Happy new year everybody on D…

https://www.duolingo.com/profile/Aries-Smile

Happy new year everybody on Duolingo!!

Chúc mọi người ăn và đón tiết vui vẻ nha!!!!!

February 8, 2016

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Story_

thnks you too

February 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Aries-Smile
February 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Aries-Smile

Conan là A_Little_Girl hả trời?

February 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Story_

conan???/

February 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

Tạo hình mà!!!!!!!

February 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/skymtpno1

Imgur

February 8, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.