https://www.duolingo.com/Aries-Smile

Happy new year everybody on Duolingo!!

Chúc mọi người ăn và đón tiết vui vẻ nha!!!!!

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Story_
 • 22
 • 20
 • 3

thnks you too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Aries-Smile
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Aries-Smile

Conan là A_Little_Girl hả trời?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Story_
 • 22
 • 20
 • 3

conan???/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

Tạo hình mà!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/skymtpno1

Imgur

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.