Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Violence is a threat."

Dịch:Bạo lực là một mối đe dọa.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sam687110

Tôi không thể viết chữ dọa cho đúng trong bài cử tôi!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

chán quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Sam687110

Tôi muốn nói fond chữ. Việt của tôi có vấn đề,nên tôi không thể để đấu nặng cho đúng chỗ trong bài của tôi.vì vậy,tôi xin lỗi,tôi không tiếp tục học được. Chữ doạ cứ lập lại liên tục trong bài dịch của tôi, tôi nghĩ tôi không bao giờ hoàn tất được bài của tôi dù tôi cố gắng nhiều. Xin cảm ơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

We will be fixing this soon! If you encounter these kinds of accent marks problem, please don't hesitate to let me know directly on my Duolingo stream. Thanks and sorry for the inconvenience. :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sam687110

I am thank for your attention .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0ffline

Font chữ chứ k phải fond

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

"Mối hiểm nguy" và "mối nguy hiểm" về ngữ nghĩa hoàn toàn giống nhau nhé mod !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Linhpv2

Mối đe doạ cũng sai :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/doanthien228

Bạo lực là một mối đe dọa

1 năm trước