Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thuyhuong96

Help me!

Mình học liên tục mỗi ngày để giữ ngày streak mà tự nhiên bị mất giờ phải kiếm lại từ đầu có ai có thể giúp mình không??? help me

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 181

hum qua có lẽ bạn quên học, hoặc học mà chưa đủ điểm luyện tập nen6b mất chăng? Steak mất rùi ko thể lấy lại được. Chỉ có một cách là khôi phục dần dần thôi ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyhuong96

không có trên bảng vẫn hiển thị điểm bình thường mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 181

bạn đặt điểm luyện tập mỗi ngày là bao nhiêu 1,10,30 hay 50 và hôm đó bạn làm được bao nhiêu điểm?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau
loizzzzlau
 • 25
 • 8
 • 2
 • 145

hay hôm đó bạn học chưa đủ điểm để có một streak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghi74

Bạn đặt mục tiêu bao nhiêu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyhuong96

mục tiêu của mình là 20 hôm đó mình làm được 30

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyhuong96

mình làm dư mà đâu có thiếu đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangk27
hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

chịu

2 năm trước

Thảo luận liên quan