https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Tiếng Anh chủ đề Tết âm lịch

Tặng mấy bạn mấy từ liên quan tới Tết nè. :)

Imgur

 • Lion dance: múa sư tử.

 • Vietnamese Zodiac /ˈzəʊ.di.æk/: 12 con giáp

 • Red envelope /ˈen.və.ləʊp/: phong bao lì xì.

 • Reunion /ˌriːˈjuː.ni.ən/ : đoàn viên, hội tụ.

 • Fireworks /ˈfɑɪərˌwɜrks/: pháo hoa

 • Success /səkˈses/ thành công

 • Wealth /welθ/: giàu có

 • Longevity /lɒnˈdʒev.ə.ti/: sống lâu, trường thọ

 • Health: sức khỏe

 • Prosperity /prɒsˈper.ɪ.ti: phát đạt

 • Square rice cake: bánh chưng.

 • Rice cake: bánh dày

 • Pig trotters /ˈtrɒt.ər/: chân giò

 • Jellied meat: thịt đông

 • Pickled onion /ˈpɪk.l̩/ /ˈʌn.jən/: hành muối

 • Watermelon seeds /ˈwɔː.təˌmel.ən/: hạt dưa

Nguồn: Toomva

February 9, 2016

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nhita2811

Món ngon thèm OTTO(chảy nước bot)

February 9, 2016

https://www.duolingo.com/profile/loizzzzlau

bánh chưng cũng có tên gọi là vầy nè : ''Chưng Cake'' , còn món mứt dừa là ''Candied coconut ''

February 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Exciting!

February 10, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Scorpio2005

Lion dance sư tử múa

February 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Venus-Lucky-Girl

Ngon thế! Vậy mới là không khí Tết

April 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takasune_Miika

Good

December 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tran__Bao__Nam

Tiếng Anh cơ á!!!!!!!!!!!!

August 5, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.