1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "They will stay at the hotel."

"They will stay at the hotel."

Μετάφραση:Αυτοί θα μείνουν στο ξενοδοχείο.

February 9, 2016

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/I.Schmidt1

Θα παραμείνουν στο ξενοδοχείο - was marked wrong, why? what is the difference between μένω and παραμένω?


https://www.duolingo.com/profile/alykh123

Το έχω γράψει σωστά γιατί το επαναλαμβάνετε?


https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod
Plus
  • 186

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται αυτόματα από τον υπολογιστή και όχι με το χέρι από τους συντελεστές των μαθημάτων. Κανείς δεν μπορεί να δει τι απαντήσεις υποβάλλουν οι χρήστες και τι πρόβλημα μπορεί να υπήρχε.Επομένως όταν αφήνεις σχόλια κάτω από μία πρόταση, αυτά θα πρέπει να εξηγούν ποια είναι η απορία σου ή η εναλλακτική πρόταση που έδωσες, με ολοκληρωμένη γραμματική διατύπωση και σωστή ορθογραφία. Αν η απάντηση ήταν αυτή που δίνει και το σύστημα αλλά δεν έγινε δεκτή θα πρέπει να υποβάλεις αναφορά εδώ https://support.duolingo.com/hc/en-us, στο πράσινο κουμπάκι που λέει "Submit Bug Report".
Παρεπιπτόντως, ένα συνηθισμένο λάθος είναι να γράψεις το πρώτο γράμμα με το λάθος αλφάβητο και να μην το καταλάβεις. π.χ. A (αγγλικά) αντί για Α (εληνικά). Δεν είναι ίδια:AΑAΑAΑA. Τότε η απάντηση απορρίπτεται.


https://www.duolingo.com/profile/uoLL8

Dear D_.., you forgot the letter "μ" in the word παρε(μ)πιπτόντως. It's a common mistake young Greeks make.

Friendly Kleanthes

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.