Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like that color."

Dịch:Tôi thích màu đó.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhi837654

Easy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhoLua

sao mình nghe từ that mà lại ra this nhỉ

10 tháng trước