Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi phải chấp nhận lời mời của bạn."

Dịch:I have to accept your offer.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lasim1

Dùng "must to" thì sai ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuH623527

Must k có to, có have to thôi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

I must be accept your invitation???

2 năm trước