"Tôi phải chấp nhận lời mời của bạn."

Dịch:I have to accept your offer.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lasim1

Dùng "must to" thì sai ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuH623527

Must k có to, có have to thôi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

I must be accept your invitation???

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.