"Δεν υπάρχει επικοινωνία."

Μετάφραση:There is no communication.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.