Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My friends did not love them."

Dịch:Những người bạn của tôi đã không yêu thích họ.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranquoctoan1993

theo mình thì từ "love" kia tiếng việt nên dịch là "thích" thì hay hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My friends did not love them, my friends did not loves them, my friends did not love them, my friends did not love them, my friends did not love them, my friends did not love them, my friends did not love them, my friends did not love them, my friends did not love them

1 năm trước

https://www.duolingo.com/1046402475

them la so nhieu chu phai so it dau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lhianh18

My friends did not love them thì đúng hơn

1 năm trước