1. Foro
  2. >
  3. Tema: Catalan
  4. >
  5. Formes verbals valencianes su…

https://www.duolingo.com/profile/simsegurap

Formes verbals valencianes subjuntiu i imperatiu.

Fa temps que comprove amb la mateixa naturalitat que passa amb les variacions del castellà, que DUOLINGO accepta tant formes generals del català com algunes valencianes. De tant en tant em sorprén que no accepte variants tan normals com ara "açò"(traduint "esto") i m'entretinc un poquet discutint la segona solució com a també vàlida. Però trobe molt pesat haver d'insistir en les segones formes regulars del subjuntiu i imperatiu ( bàsicament els acabaments en -e,-es-a,-em-eu,-en al costat de les més generals -i,-es,-i,-em,-eu-in). No podríem incloure-les totes d'una tirada sense esperar que algú ho demane cada vegada que aparega?

February 11, 2016

1 comentario


https://www.duolingo.com/profile/xavi_fr

Afegir traduccions és ràpid, però afegir les formes per a cada dialecte és un treball molt gran. Així que mica en mica ho aconseguirem :D

Learn Catalan in just 5 minutes a day. For free.