"Tôi đã cho phép nó."

Dịch:I have allowed it.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LMinh199558

"I have permitted it " tại sao lại không đúng nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

Vì nhầm lẫn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

Vì sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoklinh1

permit chuẩn mà k cho

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

I had allowed it và I allowed it thì như thế nào? Các bạn giúp cho ý kiến. Cám ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmTint15

"i let it" thì sao nhỉ.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.