Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where are you going to sleep?"

Dịch:Bạn sẽ ngủ ở đâu?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dokien512

"Bạn định ngủ ở đâu" không được chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

nên bổ sung "Bạn định ngủ ở đâu" vào đáp án

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vankhanh933656

Bạn sẽ ngủ ở nơi đâu cũng đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nmtamvu.4499

"Các bạn sẽ đi ngủ ở đâu?," cũng đâu có sai.

1 năm trước