"Can you afford it?"

Translation:Dych chi yn gallu fforddio hi?

February 14, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/NicDafis

Suggested Wyt ti'n gallu fforddio fe? as an alternative.

February 14, 2016
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.