"Chúng tôi gần như là những người anh em ."

Dịch:We are almost brothers.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenAnhT762229

TÔI GHÉT DUOLINGO

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/KhanhQuocN

We're like brothers. Trong thực tế sẽ dùng câu này, dùng almost brothers rất buồn cười.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.