Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi gần như là những người anh em ."

Dịch:We are almost brothers.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JaneTruong4

Thay brothers = siblings duoc k ad?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhQuocN

We're like brothers. Trong thực tế sẽ dùng câu này, dùng almost brothers rất buồn cười.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 23
  • 14

We are almost brothers. We are almost brothers. We are almost brothers. We are almost brothers.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhmPhCm

we are almost brothers

4 tuần trước