https://www.duolingo.com/loizzzzlau

Game đuổi hình bắt chữ english 2

hihi, kế tiếp lần trước mình ra tro chơi này lần hai, mỗi bạn đoán 2 hinh thui nhé, 5 lingots thưởng cho 1 h đúng, hehe, ngược lài, bạn nào làm sai cho minh xin 3 lins nhá

h1 ;"

h2:"

h3:"

h4"

h5: "

h6 : ''

2 năm trước

44 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

H3: Snowman

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

chuan xác 5 lingots

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangk27
hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

H1: Armchair

H2: Handbag

H3: Snowman

H4: Cupcake

H5: Housewife

H6: Sunscreen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

H4: Cupcake

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

pha san roi ==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

Tặng lại 5l nè ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

oh oh, thank you,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

H2: Handbag

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

H5: Housewife

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

correct, 10 lingots and I will bankrupt,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

H2: Handbag

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

H5 housewife

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

5 lins cho bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

H1: Armchair

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

a a anh này pham quy, phạt 3 lins,hehe, chắc có nhìu lingots lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Trả lại loizzzzlau 10 lingots & tặng thêm 5 lingots này!

P/S: Mục đích tổ chức trò chơi của bạn thì tốt nhưng mấy hình này có hết trên Tiếng Anh 123 rồi, chẳng khó để tìm ra đáp án -> Nên tự sáng tạo :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

em tự tìm đấy chứ, đâu lấy trên đó đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Bằng chứng đây :v Nói chung là không trên Tiếng Anh 123 thì ở các trang khác. Nhưng mà google là ra liền :D

Hình 1 + Hình 5

Hình 2 + Hình 6

Hình 3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
 • 20
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2

H6: Sunscreen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

==, trả lời vừa thôi chú, tối đa là hai hình mà, sắp cạn ngân khố rồi, tang thêm 1 lin

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Grolias
Grolias
 • 25
 • 21
 • 17
 • 9
 • 9

H1: Armchair

H2: Handbag

H3: Snowman

H4: Cupcake

H5: Housewife

H6: Sunscreen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

có ai chịu đọc luật chơi ko ==, 8 lins vi pham quy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/naml4dm

H1: Armchair

H2: Handbag

H3: Snowman

H4: Cupcake

H5: Housewife

H6: Sunscreen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

==, phat ban 3 lins, con 7 lingots

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_hoang_thuy_

H1:armchair,H2:habdbag

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

sorry, ngan hang của mình đã cạn rồi,4 lin dc ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_hoang_thuy_

OK

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SupremeKing4
SupremeKing4
 • 21
 • 14
 • 13
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4

H1: Armchair

H2: Handbag

H3: Snowman

H4: Cupcake

H5: Housewife

H6: Sunscreen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

đến luot bạn thi cháy túi rùi "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Tặng tiếp cho loizzzzlau 20 lingots này. Nhớ lần sau tự sáng tạo hoặc lấy ở nguồn nào khó tìm một chút {sách; báo...} (─‿‿─)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

cám ơn anh rain, hihi, em sẽ tìm ở sách

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangk27
hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

tớ cũng ủng hộ cho cậu 10 lings ( hơi nghèo )

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

cảm ơn bạn nha

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duong045d

tang cho cau 2l ne duoc khong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

cảm ơn bạn nha, lần tới bạn nhớ tham gia nhá,tối nay nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

H1 armchair

H4 sunscreen

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

hihi thưởng bạn 7 lins do trò choi kết thúc rùi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

cảm ơn bạn nha!! tặng bạn lại 2 lings nè!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Mình thấy cách thức quản lý trò chơi của bạn chẳng hợp lý một chút nào. Sau khi tất cả các đáp án được tìm ra thì bạn phải công bố kết thúc trò chơi & ai trả lời nữa sẽ không hợp lệ (thậm chí bị phạt) chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

ừ nhỉ, lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm,hihi, lần này mình tự sáng tạo ảnh, và có đổi mới một chút

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

OK. Để xem sao nhé :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

hihi, ban sẽ ko thất vọng đâu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangk27
hoangk27
 • 18
 • 14
 • 4
 • 3

mong là thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Scorpio2005

h5:parent house h9:cupcake

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.