Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

Game đuổi hình bắt chữ english 2

hihi, kế tiếp lần trước mình ra tro chơi này lần hai, mỗi bạn đoán 2 hinh thui nhé, 5 lingots thưởng cho 1 h đúng, hehe, ngược lài, bạn nào làm sai cho minh xin 3 lins nhá

h1 ;"

h2:"

h3:"

h4"

h5: "

h6 : ''

0
2 năm trước
6

44 Nhận xét