"Gaeth dyn ei losgi gan Ceri Lingo."

Translation:A man was burned by Ceri Lingo.

February 15, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/NicDafis

Dw i'n dechrau poeni am y teulu Lingo

I'm starting to worry about the Lingo family.


https://www.duolingo.com/profile/ibisc

Efallai 'Fe gaiff y teulu Lingo eu harestio cyn bo hir'!


https://www.duolingo.com/profile/NicDafis

Dim ond y rhai sy dal yn fyw. Mae hwn yn waeth na chwrs Wlpan.


https://www.duolingo.com/profile/FaizalZahid

This kind of news is brutal

Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.