"To use the"

Translation:Ddefnyddio'r

2/16/2016, 11:38:35 AM

1 Comment


https://www.duolingo.com/NicDafis

Wedi awgrymu "I ddefnyddio'r" fel ateb cywir - does dim digon o gydestun yn yr ymadrodd.

Have suggested "I ddefnyddio'r" as a correct answer - there's not enough context in the phrase.

2/16/2016, 11:38:35 AM
Learn Welsh in just 5 minutes a day. For free.