Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không thích bắt đầu buổi sáng với cà phê."

Dịch:I do not like starting the morning with coffee.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

"Enjoy" cũng được dùng như "like" à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ryan146840

Đúng rồi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHoang7

i don't ko dc ahf

2 năm trước

https://www.duolingo.com/namcusamlc

Tại sao lại không phải là "in the morning" nhỉ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiYnV2
HiYnV2
  • 25
  • 11
  • 80

dislike thay thế cho do not like thì sao hả ad

8 tháng trước