Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"The judge supported the lawyer."

Μετάφραση:Ο δικαστής υποστήριξε το δικηγόρο.

πριν από 2 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/myrsinimy23

Το supported σε άλλη πρόταση το μετέφρασα ως ''στήριξε'' και το πήρε σωστό, ενώ σε αυτήν την πρόταση όχι!

πριν από 2 χρόνια