Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vì sao họ buồn?"

Dịch:Why are they sad?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xan201419

Sao dùng how thì là how sad is he mà why thì là why are they sad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LyNhan

trả lời như thế này được không "Why sad are they?"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nikki305845

Không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaovan996447

^_>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Because they don't have the thing they want!....

1 tháng trước