"Anh ấy là một bác sĩ quân đội."

Dịch:He is a military doctor.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangkhoa2015

army doctor cung dc ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Tớ đúng rồi ! ^_^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

He is an army doctor.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.