Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy sẽ định nghĩa câu trả lời."

Dịch:He is going to define the response.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanhienchess

"solution" instead of "response"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

Tiếng Việt đi bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Answer cho nó quen thuộc

5 tháng trước