"Anh ấy sẽ định nghĩa câu trả lời."

Dịch:He is going to define the response.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanhienchess

"solution" instead of "response"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhuyngo06

Tiếng Việt đi bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Answer cho nó quen thuộc

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.