"Αυτή η πλευρά είναι μακριά."

Μετάφραση:This side is long.

πριν από 2 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Geokal
Geokal
  • 10
  • 6
  • 5
  • 4

The greek translation to this phrase "Αυτή η πλευρά είναι μακριά" could also be translated as "This side is far away". So when someone is asked to translate from greek to english, he may write the above, which is still correct as a translation but has a completely different meaning. I do not know how this can be clarified, I am just noting the problem.

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.