Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vợ của tôi là người Trung Quốc."

Dịch:My wife is Chinese.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LQunhAnh12

Gét cái bọn trung quốc

2 năm trước