Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xã hội cần những cá nhân có trách nhiệm."

Dịch:The society needs responsible individuals.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

the society needs the responsible individuals.

5 tháng trước