Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"His house is in the valley."

Μετάφραση:Το σπίτι του είναι στην κοιλάδα.

πριν από 2 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/EVANGELOSV6

"στην" σημαίνει "εντός της" = μέσα στην π.χ "στην ώρα του" = εντός της ώρας του" = μέσα στην ώρα

πριν από 2 χρόνια