https://www.duolingo.com/profile/phuongthoa19

Mình đang mắc ở tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Các bạn có cách nào giúp mình học để hiểu nhanh hơn không, mình kém phần này quá thôi.

February 19, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Bạn tìm phần ngữ pháp về phần này, đọc và kiếm trên mạng các bài tập phần đó để thực hành nhé. Làm nhiều sẽ hiểu.

February 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hung911

Bạn có thể học cách nhớ như z:

Tính từ sở hữu là những từ như my, your, his, her, our, their, its, và đi sau nó là danh từ.

Ví dụ: her cat/ con mèo của cô ta, his dog / con chó của anh ta, our house / căn nhà của chúng tôi,.....

Đại từ sở hữu là những từ như mine, yours, his, hers, ours, theirs, its, nhưng sau nó không thêm gì hết. Nó được dùng để chỉ vật/người được nhắc tới (thường đứng ở vị trí chủ ngữ) thuộc quyền sở hữu của ai đó .

Ví dụ: That dog is mine / Con chó đó là (thuộc quyền sở hữu) của tôi.

This house is theirs / Căn nhà này là (thuộc quyền sở hữu) của họ.

That is mine / cái đó là đồ của tôi

February 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuongthoa19

Cảm ơn bạn nhiều nha

February 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hung911

Không có gì.

February 20, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Trong Duolingo cũng có phần ngữ pháp này đó

February 19, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.