Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy sử dụng cái muỗng."

Dịch:He uses the spoon.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngocngoc2007

He uses the spoon. yeah !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

T-T

1 năm trước